European Academy of Health and Beauty
Europejska Akademia Zdrowia i Urody

ul. Wesola 52
kod pocztowy 25-353 Kielce, Polen
Tel.: +48 (0) 41 341 51 25
Fax: +48 (0) 41 341 51 25
E-Mail: office@europeanacademy.pl
Wiecej pytan?

Kielce
+48 (0) 41 341 51 25

Terminy
Aktualnie mie ma żadnych nadchodzących wydarzeń.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Kierunek bezpłatny!
Nauka na kierunku Technik BHP trwa 1,5 roku.
W tym czasie słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności takie jak:
  • sporządzanie bieżących i okresowych analiz stanu bhp w zakładzie pracy,
  • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych,
  • kontrolowanie stanu bhp w zakładzie,
  • sporządzanie sprawozdań i protokołów pokontrolnych oraz opinii dotyczących spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dobieranie właściwe środków ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • nadzorowanie wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach.

 

Absolwent kierunku Technik BHP może podjąć pracę
w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny
i bezpieczeństwa pracy. Technik BHP może także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą i świadczyć usługi zajmujące się doradztwem, konsultowaniem lub szkoleniem z zakresie bhp.